Pengumuman Pendaftaran Ujian Skripsi PS S1 Stat

  • Post author:

Pendaftaran ke TU Jurusan Matematika (Pak Syahronie)

  •  18 – 25 Oktober 2016

Pelaksanaan Ujian:

  • 25 Oktober – 4 November 2016

Persyaratan sesuai aturan dari Jurusan dan Fakultas.

 

Malang 18 Oktober 2016
KPS S1 Statistika
Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc